Data Privacy

 

På Biocodex är integritets- och dataskyddsrättigheterna mycket viktiga för oss.

Dataskydd är skyddet av personers integritet i samband med behandling av personuppgifter. Vi har samlat in våra datasäkerhetsmeddelanden på den här webbplatsen, välj ditt bostadsland från ovanstående länk för att få tillgång till meddelandena på ditt språk.

 

Förfrågningar om dataskydd hos Biocodex Nordics bör adresseras till:

 

dataprivacy@biocodex.fi

eller:

 

Datasekretesskoordinator

Metsänneidonkuja 8, P.O. Box 52, FI-02101 Espoo, Finland.

+358 9 329 59100